Vabatahtlikud

Kujutle maailma, kus iga inimene saab vabalt osa kõikide teadmiste kogust! Just sellele oleme pühendunud!

Mittetulundusühing Wikimedia Eesti ootab oma meeskonda vabatahtlikke, kes aitaksid meil oma missiooni paremini ja ulatuslikumalt ellu viia!

WMEE volunteer recruitment 2016 poster fragment.jpg

Wikimedia Eesti on Eestis tegutsev Wikimedia Foundationi kohalik partnerorganisatsioon, mille peamine eesmärk on kasvatada teadlikkust vabast kultuurist ning vabadest teadmistest üldiselt. Teine tegevuseesmärk on suurendada Wikimedia projektides (Vikipeedia, Commons, Vikitekstid, Wikidata jne) kättesaadava teabe hulka ja parandada selle kvaliteeti.

Tunneme uhkust, et oleme osa liikumisest, milles vabatahtlikud kaastöölised moodustavad põhilise osa ning vastutavad seejuures meie tegevuse kõige silmapaistvamate saavutuste eest. Wikimedia on vabatahtlike liikumine ning ka Wikimedia Eesti on vabatahtlike tegevusest kantud ühendus.

Wikimedia Eesti toetab aktiivselt kohalike Wikimedia projektide kogukondi ja osaleb ka piirkondlikus (Kesk- ja Ida-Euroopa) ning üleilmses koostöös. Lisaks sellele oleme Eestis vaba kultuuri häälekandjad ning loome kohalikke partnerlussuhteid kultuuri- ja mäluasutuste, koolide ja ülikoolidega.

Meie nägemuses võiks nii Eestis kui ka maailmas iga kodanik mitte ainult olla teadlik vabast kultuurist ja selle võimalustest, vaid ka jagada oma loomingut ja teadmisi vabade litsentside alusel üldise hüve ning intellektuaalse rikkuse saavutamiseks.

Oleme arenemas pisikesest mittetulundusühingust mõjukaks partneriks, mis on kaasatud nii kohalikesse kui ka rahvusvahelistesse projektidesse. Oleksime rõõmsad, kui otsustaksite meiega liituda!

Kutse
 • Liitu Wikimedia Eestiga, kasvatamaks üldist teadlikkust vabadest teadmistest ja vabast kultuurist ning kaasavatest teadmusloomeplatvormidest. Saa osaks väikesest, aga dünaamilisest Wikimedia organisatsioonist, mis kuulub liikumisse, kus vabatahtlikel on keskne, juhtiv ja tähelepanuväärne roll.
 • Kui Sul on teadmised ja kogemused projektide haldamisel, ürituste korraldamisel või lugude jutustamisel ja soovid neid üllal eesmärgil rakendada või hoopis neid teadmisi-oskusi-kogemusi omandada mõnusas seltskonnas, siis on meie pakkumine mõeldud just Sinule. Osalemine vastavates töörühmades võimaldab viia tulemusteni meie haridusprogrammi-, välispartnerlus- ja kogukonnategevused ja rääkida vabade teadmiste lugu laiemale kuulajaskonnale. Seejuures pakume tuge, koolitusi, kogukonnatunnet, mõnusaid ühisüritusi ja Wikimedia meeneid.
 • Kui Sa soovid liituda meie tegusa ja toreda seltskonnaga, siis kirjuta lühike motivatsioonikiri ja saada see e-posti aadressil vabatahtlik@wikimedia.ee
Wikimedia kogemus

Panustada saad just selles valdkonnas, milles tunned, et sooviksid end täiendada:

 • Projektide haldamine: Arenda väärtuslikke oskusi, osaledes meie haridus-, kogukonna- ja välispartnerlusmeeskondade töös!
 • Ürituste korraldamine: Aita korraldada nii ühingu sise- kui ka välisüritusi, nt ümarlaudu, õpitube, aruteluõhtuid ja muid kokkusaamisi!
 • Lugude jutustamine: Kasutades pildi-, video-, kirja-, kõne- ning mitmesuguste jutustamistehnikate võimalusi, aita meil talletada ja jagada eeloleva aasta õnnestumisi ning õppetunde!

Lisaks pakume võimalusi kaasa lüüa sellistes valdkondades nagu tehnoloogia arendamine, koostöö muuseumite ja haridusasutustega jpm — piiriks on sinu kujutlusvõime!

Mida vabatahtlik töö pakub?
 • Võimalust omandada tegelikke oskusi ning kogemusi!
 • Õppimisvõimalust ning mentorlust oma ala ekspertidelt!
 • Võimalust tegutseda koos teiste kohalike ja rahvusvaheliste vabatahtlikega ning luua võrgustikke!
 • Võimalust olla osa ühest maailma suurimast koostööliikumisest!
 • Suurepärast kogemust, mis kaunistab Su CVd ning muudab Sinu kandidatuuri tööpakkujatele atraktiivsemaks!
Mida pakub Wikimedia Eesti?
 • Võimalust töötada kodus oma ajagraafiku alusel
 • Olemasolevate Wikimedia vabatahtlike ja Wikimedia Eesti töötajate tuge ning ühisüritusi, Wikimedia meeneid
 • Vabatahtliku tegevuse dokumenteerimist (nt abi vabatahtliku päeviku täitmisel)
 • Üliõpilastele projektipõhise praktika punkte (EAPsid)
Lisateave: Küsimuste korral kirjuta vabatahtlik@wikimedia.ee
Vabatahtliku sõbra märk.jpg

Alates 2016. aastast on Mittetulundusühing Wikimedia Eesti Vabatahtliku Sõbra kvaliteedimärgi kandja. See tähendab, et Wikimedia Eesti vabatahtlike kaasamise metoodika on läbinud välishindamise ning seda on väliseksperdi tagasisidest lähtuvalt ka arendatud. Ühtlasi võtab Wikimedia Eesti vastutuse järgida vabatahtlike kaasamisel Vabatahtiku tegevuse head tava ning anda kvaliteedimärgi väljaandjale Eesti Külaliikumisele Kodukant igal aastal aru teostatud ning kavandatud kaasamistegevuste kohta.