2020.8.2: Juhatuse strateegiapäev (16. august 2020): erinevus redaktsioonide vahel

Pealkirjad ja täpsustused edasiseks
(Kriteeriumid täienesid jooksvalt, aga ei saanud arutelu raames kirja)
(Pealkirjad ja täpsustused edasiseks)
* Andmeimpordid selle aasta plaani täitmiseks ja järgmise aasta ettevalmistamiseks suunaga Estonica/EE importimiseks ja Vikipeedia ökosüsteemiga ühendamiseks (see on mh ettepanek järgmise aasta üheks suurprojektiks)
 
==== Vaja teha veel: ====
 
* Autoriõiguse direktiivi muudatused lähevad kooskõlastusringile sügisel.
* Veebilehe tellimine on jätkuvalt üleval ja peaks lõpule jõudma igal juhul.
* Märt: Kuna refoto tuleb igal juhul, siis on kogu fotovärk teema, me võiks koostööd laiendada fotograafide ja ühingutega, nt koolitused, digikoolitused vmt materjalid.
* Märt: Minu jaoks on segane, kuidas me saavutame oma GLAM valdkonna eesmärgid ja mis need on, sj kuidas on me digiresidendi ideest saame vikiresidendi.
 
* +Töövõtulepingud nende tegevuste/suundade toetuseks (selle jaoks mh eraldi päevakorrapunktpäevakorrapunktid, vt järgmine, koos punktidega [[#Ühingu rahaline seis ja eelarvestamine] ja [[#Töötajate värbamise mudel]]).
 
===Võimalike töövõtulepingute ajurünnak===
 
Huvid langesid juhatuse koosolekul moodustatud töörühmas peamiselt kolme projekti peale, mille rahastamiseks korraldab Ivo tööjuhendid:
* Andmeimpordi projektid
* Video vormis õppematerjalide ja seminaride koostamine
 
===Kokkuvõte===
 
Tundub, et koosoleku alguses mainitud kahele valiku kriteeriumile võib lisada:
* Võimaldab kulutada ära koroona jmt tõttu ülejäänuvat raha töövõtulepingutele
* Töövõtulepinguga saab viia ellu võimalikult mitut/olulist meie selle ja järgmise aasta eesmärki korraga
 
Töövõtulepingud tulevad ilmselt otsustamisele koosolekut kokku kutsumata, sest nendega on kiire, selle aasta sees tehtavate projektide nimekirja on vaja sügisese töö plaanimiseks ja personalijuhi töö efektiivseks roteerimiseks Ursulale.
 
==Ühingu rahaline seis ja eelarvestamine==