Üldkoosolek 2010

MTÜ Wikimedia Eesti üldkoosolek ja jõulukoosviibimine toimus 18. detsembril 2010 Tallinnas.

Veeteede Ameti maja Valge 3

Aeg: kell 13–18.00
Koht: Veeteede Ameti maja aadressiga Valge 3

Kohal oli MTÜ liikmeid, liikmeksastujaid ja muidu huvilisi (kokku üle 20 inimese, liikmeid oli kohal või esindatud 15). Valge 3 majas töötab VTS (Vessel Traffic Service) ehk Laevaliikluse Juhtimiskeskus, kus kohaletulnutele korraldati ka väike ekskursioon. Lisaks üldkoosolekule toimusid vabas vormis Vikipeedia, MTÜ ja VTA tegevuse tutvustamine ja arutelud koos söödava ja joodava ning jõulumeeleoluga.

Koosolekul osalejad

Üldkoosoleku päevakordRedigeeri

 1. Osavõtjate registreerimine
 2. Kvoorumi kindlakstegemine
 3. Koosoleku juhataja ja protokollija määramine, päevakorra kinnitamine
 4. Uute liikmete tervitamine
 5. Sel aastal toimunu
 6. Juhatuse ülesannete tutvustamine
 7. Juhatuse valimine
 8. Juhatuse liikmete lepingute arutamine, nende sõlmimiseks MTÜ esindaja määramine
 9. Revidendi valimine
 10. Liikmemaksu suuruse ja maksmise korra kinnitamine
 11. Järgmise aasta tegevuskava arutamine

VälislingidRedigeeri